Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych na koszty bieżące i aktywizację.

 

Zakres wsparcia Wsparcie finansowe (PLN)

PROW 2014-2020

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) 5 400 000,00
Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) 108 000,00
Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) 1 260 000,00
Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013) 45 000,00
RAZEM 6 813 000,00

 

Środki finansowe otrzymane przez LGD LYSKOR na koszty bieżące i aktywizację są wydatkowane zgodnie z zasadami konkurencyjności na potrzeby wdrażania i realizacji LSR na lata 2016-2023.

pobierz Zestawienie rzeczowo-finansowe