Lista operacji wybranych do finansowania

Lista operacji wybranych do finansowania –> pobierz

Lista operacji wybranych do finansowania SKORYGOWANA –> pobierz

Skorygowano oczywistą omyłkę pisarską, polegającą na błędzie w wierszu 3, kolumna Kwota wsparcia ustalona przez LGD w złotych dla AMDRUK SPÓŁKA CYWILNA z 35 969,00 na 34 969,00.