Leśniość, zieloność, bliskość – animacja o powrocie do pierwotności

Grantobiorca: Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz
Termin realizacji zadania: 01.03.2023 – 31.10.2023


Działania projektowe skupiły się na rozwijaniu inteligencji przyrodniczej dzieci poprzez upowszechnienie rzetelnej i pogłębionej wiedzy na temat wpływu człowieka na stan środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

W ramach projektu zorganizowano:

1) Cykliczną leśną animację dzieci – ogłoszono nabór dzieci w wieku 6–10 lat na zajęcia „leśnych odkrywców”. Były to grupy około 15-osobowe, prowadzone pod okiem edukatorów – leśników, animatorów. Zajęcia prowadzone były na otwartej przestrzeni. Dzieci prawie 100% czasu spędzały na zajęciach przy zamkowym parku. Celem zajęć było nawiązanie partnerskiej relacji pomiędzy dziećmi, a ich najbliższym naturalnym otoczeniem. Zakupiono niezbędne zestawy animacyjno-badawcze.

2) Dwa Festiwale zielonej edukacji – festiwale składały się z dwóch części. Pierwsza poświęcona była eksperckim dyskusjom, wykładom, wymianom poglądów i opinii. Prowadzona była pod okiem specjalistek z Fundacji Naturalnego Rozwoju. Druga część była czasem zielonych praktyk. Był to dzień otwartej edukacji, podczas którego oddolne nieformalne ruchy zajmujące się leśną edukacją otrzymały do dyspozycji pulę środków i animowały stanowiska edukacyjne dla uczestników festiwalu. Stanowiska były poświęcone ochronie środowiska, zagrożeniom dla środowiska, segregacji odpadów, oszczędzaniu wody i energii elektrycznej, recyklingowi itp. Festiwale odbywały się na terenie Ośrodka Kultury w Czernicy oraz przyległego kilkuhektarowego parku.

Projekt wspierał działania mieszkańców skupione wokół poznawania lokalnego środowiska przyrodniczego i troski o nie, działania na rzecz klimatu, edukacji w zakresie negatywnego wpływu człowieka na środowisko i klimat oraz sposobów zapobiegania im.

Galeria zdjęć –> przejdź