„Integracja z pasją”

zestaw-logotypów-na-www

Projekt był pogłębieniem współpracy i integracji pomiędzy przedstawicielami Czeskiej i Polskich gmin partnerskich. Partnerzy pragnęli popularyzować tradycje rękodzielnicze, podnosić świadomość na temat poczucia wartości rynkowej wytwarzanego rękodzieła, promować różnorodne formy aktywności na obszarach wiejskich oraz integrować mieszkańców obszarów przygranicznych. Dzięki działaniom projektu chcieli również podnieść poziom wiedzy w zakresie tradycyjnego rękodzieła i wzornictwa.

Termin realizacji projektu: marzec 2022 – sierpień 2022

Całkowita wartość projektu: 16 412,62 EUR

Maksymalne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%): 13 950,72 EUR

Maksymalne współfinansowanie z Budżetu Państwa (5%): 820,63 EUR

Wkład własny (10%): 1 641,27 EUR

 

Relacje fotograficzne:

 

Broszura promocyjna –> pobierz