Informacje o projekcie „Dobre praktyki bez granic”

Nadrzędnym celem projektu jest zapoznanie się i nawiązanie współpracy Stowarzyszenia LYSKOR z czeskim Partnerem – Sdružení obcí Hlučínska. Ponadto gościnnie w projekcie udział wezmą przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Rozwoju”.

Projekt przyczyni się przede wszystkim do nawiązania kontaktów i promocji najlepszych praktyk realizowanych przez stowarzyszenia. Zachęci również i zmobilizuje do podejmowania kreatywnej dyskusji dotyczącej kierunków dalszego rozwoju. Poprzez zorganizowane w ramach projektu spotkania Partnerzy będą mieli szansę na wymianę doświadczeń, promowanie najlepszych praktyk, a także na poznanie zwyczajów i tradycji regionów.

Podczas projektu pragniemy zrealizować głównie działania mające na celu zapoznanie się i integrację z Partnerem oraz promocję zasobów wspólnego pogranicza. Spotkania w ramach projektu planowane są na okres od października do grudnia 2017 roku. W pierwszej kolejności, na październik, przewidujemy wizytę studyjną, która odbędzie się w Domu Kultury w Bolaticach. Podczas spotkania Wnioskodawca i Partner omówią przykłady działań przyczyniających się do rozwoju wspólnego pogranicza oraz uzgodniony zostanie zakres współpracy pomiędzy stowarzyszeniami. Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania walorów obszaru obu stowarzyszeń w formie prezentacji multimedialnych, a czas umilą swoimi występami zaproszeni lokalni artyści. W listopadzie Wnioskodawca planuje organizację wydarzenia promującego lokalną działalność pszczelarską – Biesiady Miodowej, w trakcie której odbędzie się m.in. wykład nt. właściwości produktów pszczelich, degustacja miodów, zwiedzanie stoisk wystawienniczych z możliwością zakupu miodów i rękodzieła, pokazy pszczelarzy oraz zabawa przy muzyce. Wspólne wyjazdy na jarmarki bożonarodzeniowe w grudniu, do Ołomuńca i Raciborza, to ostatnie z planowanych działań w projekcie, mające na celu porównanie sposobów promocji miast. Partnerzy będą mieli możliwość poznania tradycji kulinarnych i kulturalnych, a także zapoznania się z atrakcjami turystycznymi.

Dodatkowym rezultatem wdrożenia projektu będzie zawiązanie nowych przyjaźni, sympatii, zaistnieje możliwość obcowania z sąsiadami, która spowoduje chęć poznawania ich języka, kultury i panujących obyczajów po obu stronach granicy, tym samym poszerzenie kręgu odbiorców.

 

zestaw logotypów - na www