Informacje o projekcie „Dobre praktyki bez granic”

Nadrzędnym celem projektu było zapoznanie się i nawiązanie współpracy Stowarzyszenia LYSKOR z czeskim Partnerem – Sdružení obcí Hlučínska. Ponadto gościnnie w projekcie udział wzięli przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Partnerstwo dla Rozwoju”.

Projekt przyczynił się przede wszystkim do nawiązania kontaktów i promocji najlepszych praktyk realizowanych przez stowarzyszenia. Zachęcił również i zmobilizował do podejmowania kreatywnej dyskusji dotyczącej kierunków dalszego rozwoju. Poprzez zorganizowane w ramach projektu spotkania Partnerzy mieli szansę na wymianę doświadczeń, promowanie najlepszych praktyk, a także na poznanie zwyczajów i tradycji regionów.

Podczas projektu zrealizowano głównie działania mające na celu zapoznanie się i integrację z Partnerem oraz promocję zasobów wspólnego pogranicza. Spotkania w ramach projektu odbyły się w okresie od października do grudnia 2017 roku. W październiku odbyła się wizyta studyjna – w Domu Kultury w Bolaticach. Podczas spotkania Wnioskodawca i Partner omówili przykłady działań przyczyniających się do rozwoju wspólnego pogranicza oraz uzgodniony został zakres współpracy pomiędzy stowarzyszeniami. Spotkanie było również okazją do zaprezentowania walorów obszaru obu stowarzyszeń w formie prezentacji multimedialnych, a czas umilili swoimi występami zaproszeni lokalni artyści. W listopadzie Wnioskodawca zorganizował wydarzenie promujące lokalną działalność pszczelarską – Biesiadę Miodową, w trakcie której prof. dr hab. n. med. Jerzy Stojko wygłosił prelekcję nt. właściwości produktów pszczelich, odbyła się degustacja miodów, zwiedzanie stoisk wystawienniczych z możliwością zakupu miodów i rękodzieła, pokazy pszczelarzy oraz zabawa przy muzyce. Wspólne wyjazdy na jarmarki bożonarodzeniowe w grudniu, do Ołomuńca i Raciborza, to ostatnie z realizowanych działań w projekcie, mające na celu porównanie sposobów promocji miast. Uczestnicy mieli możliwość poznania tradycji kulinarnych i kulturalnych, a także zapoznania się z atrakcjami turystycznymi.

 

zestaw logotypów - na www