„Cyfrowo zaradni”

stopka

Gmina Kornowac w partnerstwie ze Stowarzyszeniem LYSKOR  realizuje projekt pt. „Cyfrowo zaradni”

Celem projektu jest:
Poprawa kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kornowac poprzez przeszkolenie 50 osób powyżej 25 roku życia.

Całkowita wartość projektu wynosi 28 000,00 PLN

Szczegółowy opis projektu –> pobierz