„Od Młodziaka do Strażaka”

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Rzuchowie Gmina Kornowac
Termin realizacji zadania: 01.03.2023 – 30.09.2023


Ochotnicza Straż Pożarna w Rzuchowie od dłuższego czasu nie tylko służy mieszkańcom w razie pożarów, ale również poprzez swoją działalność wpływa na wychowanie dzieci i młodzieży pożarniczo i obronnie. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, bo o niej mowa została powołana w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Skupia w sobie dziewczęta i chłopców w wieku do 18 lat.
W ramach projektu zorganizowano:

  • zajęcia z motoryki – poprowadzone przez wykwalifikowaną osobę, zajęcia miały na celu poprawę motoryki u młodzieży, co w sposób szczególny wpłynie na sprawność fizyczną członków MDP;
  • konkurs plastyczny dla dzieci z klas I – IV pod nazwą: „Jak nie pożar, to co?” – zakupiono nagrody za trzy pierwsze miejsca oraz dla osób wyróżnionych;
  • przeprowadzono 2 treningi przed zawodami dla MDP z Rzuchowa;
  • przeprowadzono zawody dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu działania LGD – były to zawody sportowo-pożarnicze organizowane i przeprowadzone przez strażaków z OSP Rzuchów. Zakupiono profesjonalne oznaczenia na zawody, a że jedną z części zawodów było przebiegnięcie w symulacji prawdziwego pożaru, w którym jest duże zadymienie, w tym celu zakupiono wytwornicę dymu. Dzięki takiemu doświadczeniu młodzież miała okazję sprawdzić się, jak to jest podczas prawdziwego pożaru, dużego zadymienia. Każdy z uczestników zawodów otrzymał kieszonkową latarkę, a dla trzech najlepszych drużyn MDP zakupiono podręczne pakiety ratownika i pałeczki sztafetowe.
  • wyjazd do Żor dla członków MDP oraz ich opiekunów w celu zwiedzenia Muzeum Ognia – Sfinansowano transport, bilety wstępu oraz prowiant dla uczestników wycieczki.

W ramach projektu dla OSP Rzuchów zakupiono również stroje tzw. „koszarówki” oraz czapki z daszkiem i hełmy.

Galeria zdjęć –> przejdź