Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naborów wniosków to: 9 kwietnia 2021 r. – 23 kwietnia 2021 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

 1. Nabór na przedsięwzięcie nr 4. Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji:

Ogłoszenie o naborze nr 4/2021

25 mar

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap