Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:
Nabór na przedsięwzięcie nr 4 Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji.

Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia 2017r. o godz. 9.00 w biurze LGD LYSKOR,
Pstrążna, ul. Szkolna 7.

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału
pod nr tel. 32 440 76 01.

 

25 sie

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap