Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków to: 30 sierpień 2017 r. – 13 wrzesień 2017 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo pod poniższym linkiem.

1. Nabór na przedsięwzięcie nr 4 Poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym tworzenie i rozwój obiektów i miejsc służących zaspokajaniu potrzeb w zakresie kultury, edukacji, sportu i rekreacji

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

14 sie

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap