„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 3 grudnia 2016 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy w Jejkowicach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z wyborem operacji do finansowania w ramach naborów [...]

Informacje dla Wnioskodawców

Przez  |

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2016 r. mija termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach ogłoszonych naborów nr 1/2016, nr 2/2016, nr 3/2016 oraz 4/2016. [...]

Zapraszamy na spotkanie z doradcą w sprawie biznesplanu

Przez  |

Zapraszamy osoby zainteresowane aplikowaniem o środki na podejmowanie działalności gospodarczej (ogłoszenie o naborze nr 1/2016) oraz rozwijanie działalności gospodarczej (ogłoszenie [...]

Informacje dla Wnioskodawców – wyjaśnienia ARiMR

Przez  |

W związku z trwającymi naborami wniosków informujemy, że na naszej stronie znajdują się pisma i wyjaśnienia przesłane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zachęcamy [...]

LYSKOR na Targach Pracy i Aktywizacji Zawodowej w Pszowie

Przez  |

W dniu 20 października 2016 r. Stowarzyszenie LYSKOR wzięło udział w Targach Pracy i Aktywizacji Zawodowej, które miały miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie. Osoby [...]

Zaproszenie do udziału w projekcie „Kopalnia EKO-Kwalifikacji”

Przez  |

Firma Vivid Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Kopalnia EKO-Kwalifikacji”. Celem projektu jest adaptacja kwalifikacji i umiejętności 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn) [...]

Biesiada Miodowa – zaproszenie

Przez  |

Serdecznie zapraszamy na Biesiadę Miodową, która odbędzie się 26 listopada 2016r. o godz. 18.00 w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7. W programie: [...]

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego [...]

Spotkania informacyjne już za nami

Przez  |

Stowarzyszenie LYSKOR zorganizowało spotkania informacyjne dla zainteresowanych mieszkańców obszaru objętego LSR, które dotyczyły możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie lub na rozwój [...]

Informacja dla Wnioskodawców

Przez  |

Informujemy, iż na stronie ARiMR został zamieszczony dokument INFORMACJE POMOCNICZE PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii [...]

Created with Snap