„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Poszukujemy pracownika

Przez  |

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia LYSKOR ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. projektów i administracji. Wymagania konieczne wobec kandydata: – wykształcenie wyższe [...]

Informacja o pracy biura

Przez  |

Informujemy iż z powodu wyjazdu służbowego w dniu 22 grudnia br. biuro Stowarzyszenia LYSKOR  będzie czynne  od godz. 11.00 do 15.30.

Wyniki naborów nr 5/2017 i 6/2017

Przez  |

W dniu 15 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w ramach naborów nr 5/2017 oraz nr 6/2017. Wyniki w ramach poszczególnych [...]

Życzenia świąteczne

Przez  |

Pełnych ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia LYSKOR

Informacja o pracy biura

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 15 grudnia br. biuro Stowarzyszenia LYSKOR  będzie nieczynne z powodu udziału pracowników w Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia.

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 15 grudnia 2017 r.  odbędzie się Posiedzenie Rady związane z wyborem operacji do finansowania w ramach naborów 5/2017 i 6/2017 zakończonych w dniu 13 [...]

Informacja o konsultacjach dla Wnioskodawców

Przez  |

Informujemy, iż konsultacje dla Wnioskodawców, którzy otrzymali wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty [...]

Zapraszamy na Biesiadę Miodową

Przez  |

  Serdecznie zapraszamy na Biesiadę Miodową. Szczegóły na plakacie. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia do dnia 17.11.2017 r. w biurze Stowarzyszenia [...]

Informacje dla Wnioskodawców

Przez  |

Informujemy, że wszyscy potencjalni beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER zgodnie z § 4. ust. 1. Rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków [...]

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kornowacu

Przez  |

Urząd Gminy Kornowac oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie [...]

Created with Snap