„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Informacja o konsultacjach dla Wnioskodawców

Przez  |

Informujemy, iż konsultacje dla Wnioskodawców, którzy otrzymali wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty [...]

Zapraszamy na Biesiadę Miodową

Przez  |

  Serdecznie zapraszamy na Biesiadę Miodową. Szczegóły na plakacie. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia do dnia 17.11.2017 r. w biurze Stowarzyszenia [...]

Informacje dla Wnioskodawców

Przez  |

Informujemy, że wszyscy potencjalni beneficjenci pomocy w ramach działania LEADER zgodnie z § 4. ust. 1. Rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków [...]

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kornowacu

Przez  |

Urząd Gminy Kornowac oraz Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku zapraszają do skorzystania z Mobilnego Punktu Informacyjnego. Mobilny Punkt będzie dostępny w siedzibie [...]

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego [...]

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNE

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie [...]

Wyniki naboru nr 4/2017

Przez  |

W dniu 27 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR, na którym Członkowie Rady dokonali oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017. Wyniki  znajdą Państwo [...]

Informacja o zmianie adresu siedziby Stowarzyszenia LYSKOR

Przez  |

Niniejszym informujemy, że z dniem 1 października 2017 r. Stowarzyszenie LYSKOR zmienia adres siedziby z dotychczasowego na: Stowarzyszenie LYSKOR ul. Sikorskiego 2 44-295 Lyski Zmianie [...]

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 27 września 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Kornowac w Kornowacu ul. Raciborska 48 odbędzie się Posiedzenie Rady związane z wyborem operacji do finansowania w ramach [...]

Posiedzenie Rady LGD

Przez  |

W dniu 30 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Kornowac odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii w przedmiocie zmiany umowy o przyznaniu pomocy zawartej [...]

Created with Snap