„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Zapraszamy do konsultacji Strategii

Przez  |

Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych z gmin Gaszowice, Jejkowice, Kornowac, Lyski oraz Miasta Pszowa do konsultacji Strategii [...]

Ukonstytuowanie się poszczególnych organów Stowarzyszenia

Przez  |

Informujemy, że członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady, wybrani podczas Walnego Zebrania Członków w dniu 2 grudnia 2015 r. odbyli swoje pierwsze posiedzenia, których celem było [...]

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Przez  |

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Lyskach w sali [...]

Informacja o godzinach pracy biura

Przez  |

Informujemy, że w dniu 10 grudnia 2015 r. (czwartek) biuro Stowarzyszenia LYSKOR będzie czynne w godz. od 11:00 do 15:00, z powodu wyjazdu pracownika na szkolenie. [...]

Relacja z Walnego Zebrania Członków

Przez  |

W dniu 2 grudnia 2015 r. w GOK Kornowac – Dom Kultury w Kobyli odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LYSKOR. Celem zebrania było zatwierdzenie nowego statutu oraz regulaminów: [...]

Podziękowanie za wsparcie akcji charytatywnej

Przez  |

Stowarzyszenie LYSKOR w imieniu Fundacji „Pomaluj nasz świat” oraz rodzin chorych chłopców Tomasza Sosny i Bartosza Łęckiego pragnie serdecznie podziękować mieszkańcom za nieodpłatne [...]

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Przez  |

Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 17:00 w Kobyli w sali [...]

Zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy do Gaszowic

Przez  |

Serdecznie zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy do Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach w dniu 12 grudnia 2015 od godz. 16:00 oraz 13 grudnia 2015 r. od godz. 15:00. [...]

Relacja z Biesiady miodowej

Przez  |

Biesiada miodowa została zorganizowana przez Stowarzyszenie LYSKOR wraz z Kołem Pszczelarskim z Brzezia w dniu 21 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury [...]

Relacja ze spotkania integracyjnego rękodzielników

Przez  |

W dniu 19 listopada sala Domu Kultury w Kobyli stała się miejscem integracji, a to za sprawą spotkania rękodzielników z terenu działania LGD „Morawskie Wrota” z twórcami [...]

Created with Snap