TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 13 sierpnia 2018r. o godz 9:00 w  biurze  LGD LYSKOR w Lyskach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem wniosku o wydanie opinii w przedmiocie zmiany umowy o przyznanie pomocy. Porządek obrad –> pobierz       [...]

Wyniki naborów nr 3/2018/G i 4/2018/G

Przez  |

W dniu 24 lipca 2018 r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach (ul. Rydułtowska 7, Gaszowice) odbyło się posiedzenie Rady LGD LYSKOR,  podczas którego Członkowie Rady dokonali oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 3/2018/G [...]

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 24 lipca 2018r. o godz 9:00 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7, odbędzie się Posiedzenie Rady w związku z oceną wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie [...]

Listy zbiorcze złożonych wniosków o powierzenie grantów w ramach naborów nr 3/2018/G i 4/2018/G

Przez  |

Stowarzyszenie LYSKOR informuje, iż w ramach naborów wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G oraz nr 4/2018/G do biura LGD złożono odpowiednio 4 i 6 wniosków. Poniżej listy zbiorcze złożonych wniosków. Lista zbiorcza złożonych wniosków o powierzenie grantów [...]

Ważna informacja dla beneficjentów – składki ZUS

Przez  |

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, informujemy iż Beneficjenci poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW [...]

SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Przez  |

21 maja  2018 r. o godz. 16:00 w biurze LGD odbędzie się spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G i nr 4/2018/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju [...]

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH – PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin naborów [...]

Unieważnienie naboru wniosków o powierzenie grantów

Przez  |

Z przykrością informujemy, iż ze względu na zagrożenie niezrealizowania założonych celów i wskaźników projektu grantowego, Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR uchwałą nr O/15/2018 w dniu 14 maja 2018 r. podjął decyzję o unieważnieniu naboru wniosków [...]

Informacje dot. wniosku o powierzenie grantu

Przez  |

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje pomocnicze przy wypełnianiu niektórych pól we wniosku o powierzenie grantu: W części VI.A.27 Zakres operacji należy zaznaczyć TAK tylko w jednej kratce zależnie od realizowanego zakresu (zgodnie z ogłoszeniem o naborze):  

POSIEDZENIE RADY LGD

Przez  |

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w biurze LGD LYSKOR odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii ws. zmiany umów o przyznanie pomocy. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR –> pobierz