Film nt. projektów zrealizowanych dzięki środkom LGD LYSKOR

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego projekty zrealizowane dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem LGD LYSKOR. Materiał został opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przy współpracy z TVP3. Film dostępny pod linkiem: [...]

Termin posiedzenia Rady

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 7 października 2019 r. o godz 9:00 w biurze Stowarzyszenia LYSKOR (ul. Sikorskiego 2, Lyski) odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem wniosków o wydanie opinii w przedmiocie zmiany umowy o przyznanie pomocy. Porządek obrad –> pobierz

Biesiada Country – zaproszenie

Przez  |

Serdecznie zapraszamy na Biesiadę Country, która odbędzie się 12 października 2019 r. o godz. 18.00 w sali Domu Kultury w Rzuchowie, ul. K. Miarki 8b. W programie: – pokaz tańca liniowego – występ artysty muzycznego – poczęstunek – zabawa taneczna z DJ-em [...]

Posiedzenie Rady LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 10 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Jejkowice (ul. Główna 38a, Jejkowice) odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii w przedmiocie zmiany umowy o przyznanie pomocy. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR –> pobierz

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Przez  |

Stowarzyszenie LYSKOR informuje, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego (OWES) ogłasza nabór grup inicjatywnych, podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.  [...]

Termin posiedzenia Rady LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 10 września 2019 r. o godz 9:00 w  Urzędzie Gminy Jejkowice (ul. Główna 38a, Jejkowice) odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem wniosków o wydanie opinii w przedmiocie zmiany umowy o przyznanie pomocy Porządek obrad –> pobierz

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości uzyskania wsparcia dla osób zainteresowanych podjęciem lub rozwojem działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. [...]

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich [...]

Zaproszenie do wzięcia udziału w kursach komputerowych w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Lyski”

Przez  |

Gmina Lyski zaprasza wszystkich mieszkańców mających ukończone 25 lat do wzięcia udziału w projekcie „E-aktywni mieszkańcy Gminy Lyski”. Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. W ramach projektu zostaną zorganizowane [...]

Posiedzenie Rady LGD LYSKOR

Przez  |

W dniu 15 lipca 2019 r. w biurze LGD LYSKOR odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii w przedmiocie akceptacji zatrudnienia przez beneficjenta osób z grup defaworyzowanych, omówieniem i oceną za zgodność z LSR wniosków o przyznanie pomocy złożonych [...]