Ważna informacja dla beneficjentów – składki ZUS

Przez  |

Szanowni Państwo, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, informujemy iż Beneficjenci poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW [...]

SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Przez  |

21 maja  2018 r. o godz. 16:00 w biurze LGD odbędzie się spotkanie informacyjne w związku z ogłoszonymi naborami wniosków o powierzenie grantów nr 3/2018/G i nr 4/2018/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju [...]

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH – PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin naborów [...]

Unieważnienie naboru wniosków o powierzenie grantów

Przez  |

Z przykrością informujemy, iż ze względu na zagrożenie niezrealizowania założonych celów i wskaźników projektu grantowego, Zarząd Stowarzyszenia LYSKOR uchwałą nr O/15/2018 w dniu 14 maja 2018 r. podjął decyzję o unieważnieniu naboru wniosków [...]

Informacje dot. wniosku o powierzenie grantu

Przez  |

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje pomocnicze przy wypełnianiu niektórych pól we wniosku o powierzenie grantu: W części VI.A.27 Zakres operacji należy zaznaczyć TAK tylko w jednej kratce zależnie od realizowanego zakresu (zgodnie z ogłoszeniem o naborze):  

POSIEDZENIE RADY LGD

Przez  |

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w biurze LGD LYSKOR odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii ws. zmiany umów o przyznanie pomocy. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR –> pobierz

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 13.30 w biurze LGD LYSKOR w Lyskach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem wniosków o wydanie opinii w przedmiocie zmiany umowy o przyznaniu pomocy. Porządek obrad –> pobierz

Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji

Przez  |

Beneficjentom, którzy zakończyli realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2004-2020,  przypominamy o zobowiązaniu wynikającym [...]

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH – PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin naborów [...]

Wyniki konkursu w ramach internetowej gry ekonomicznej

Przez  |

Informujemy, że w konkursie w ramach ekonomicznej gry komputerowej Power Game wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce – Przedsiębiorstwo Perfumka II miejsce -Przedsiębiorstwo NiemiecCompanyGmBH III miejsce – 1milion Gratulujemy zwycięzcom. Skontaktujemy [...]