POSIEDZENIE RADY LGD

Przez  |

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w biurze LGD LYSKOR odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR w celu wydania opinii ws. zmiany umów o przyznanie pomocy. Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD LYSKOR –> pobierz

TERMIN POSIEDZENIA RADY LGD LYSKOR

Przez  |

Informujemy, iż w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 13.30 w biurze LGD LYSKOR w Lyskach odbędzie się Posiedzenie Rady związane z omówieniem wniosków o wydanie opinii w przedmiocie zmiany umowy o przyznaniu pomocy. Porządek obrad –> pobierz

Formularz Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/Informacji po realizacji operacji

Przez  |

Beneficjentom, którzy zakończyli realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2004-2020,  przypominamy o zobowiązaniu wynikającym [...]

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH – PROW 2014-2020

Przez  |

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze wniosków w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin naborów [...]

Wyniki konkursu w ramach internetowej gry ekonomicznej

Przez  |

Informujemy, że w konkursie w ramach ekonomicznej gry komputerowej Power Game wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce – Przedsiębiorstwo Perfumka II miejsce -Przedsiębiorstwo NiemiecCompanyGmBH III miejsce – 1milion Gratulujemy zwycięzcom. Skontaktujemy [...]

Informacja o pracy biura

Przez  |

Informujemy iż w dniu 30 marca br. biuro Stowarzyszenia LYSKOR będzie czynne do godz. 12.00.

Spotkania informacyjne nt. projektów grantowych już za nami

Przez  |

Stowarzyszenie LYSKOR zorganizowało spotkania informacyjne dla potencjalnych Grantobiorców z obszaru objętego LSR, dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na przedsięwzięcia: inicjatywy propagujących idee współpracy, integracji, kultury i kultywowania lokalnych zwyczajów (P5) oraz [...]

Życzenia świąteczne

Przez  |

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei i miłości oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny życzą Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia LYSKOR

Zaproszenie na szkolenie z projektów grantowych

Przez  |

Stowarzyszenie LYSKOR  serdecznie zaprasza potencjalnych Grantobiorców na bezpłatne szkolenia z zakresu projektów grantowych, przygotowujące do aplikowania o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach [...]

Zmiana zasad konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Przez  |

Z dniem 21 lutego 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich [...]