Nabory RPO WSL 2014-2020

Przez  |

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił najbliższe nabory wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nabory dotyczą następujących działań: 1) Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja [...]

Zapraszamy do zapoznania się z LSR

Przez  |

Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, w szczególności z celami ogólnymi, szczegółowymi oraz odpowiadającymi im przedsięwzięciami. Schemat do pobrania poniżej. • Cel szczegółowy 1.1 [...]

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Przez  |

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie [...]

Nowa strategia – nowe środki

Przez  |

Informujemy, że Stowarzyszenie w pełni rozpoczęło nowy okres programowania, w którym dysponuje nowymi środkami na rozwój obszaru w wysokości ponad 1,7 mln. euro. Ponad 50% środków przeznaczonych na wdrażanie LSR tj. ok. 675 tys. euro będzie skierowane [...]

Konkurs fotograficzny „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

Przez  |

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim informuję, iż został ogłoszony konkurs fotograficzny „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”. Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. projektów i administracji

Przez  |

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru do nawiązania stosunku pracy na stanowisku specjalista ds. projektów i administracji została wybrana Pani Aleksandra Pytlik zamieszkała w Raciborzu. Komisja w wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej [...]

Środki na przedsiębiorczość poprzez LYSKOR

Przez  |

Chcesz założyć własną działalność gospodarczą albo rozwinąć istniejącą?? Zapraszamy na konsultacje do naszego biura w Pstrążnej przy ul. Szkolnej 7 w godzinach od 7:00 do 15:00.

Relacja z Nocy świętojańskiej

Przez  |

Tradycją Stowarzyszenia LYSKOR stała się organizacja Nocy świętojańskiej. Tegoroczna impreza odbyła się 24 czerwca 2016 r. nad stawami pp. Białeckich w Pstrążnej. Program zapowiadał się interesująco: zaplatanie wianków, tańce i śpiewy wokół ogniska, palenie ziół, puszczanie [...]

Poszukujemy pracownika

Przez  |

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia LYSKOR ogłasza nabór na stanowisko pracy: specjalista ds. projektów i administracji. Wymagania konieczne wobec kandydata: – wykształcenie min. średnie – doświadczenie w pracach biurowych – biegła obsługa [...]

Relacja z Walnego Zebrania Członków

Przez  |

W dniu 14 czerwca 2016 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kobyli obyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LYSKOR. Ważnym punktem spotkania było zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2015 r. oraz zmian do Strategii [...]