Zapraszamy na V Rajd rowerowy „Rowerem po obszarze LYSKOR-u”

Stowarzyszenie LYSKOR serdecznie zaprasza miłośników dwóch kółek i nie tylko na V rajd rowerowy „Rowerem po obszarze LYSKOR-u”, który odbędzie się w dniu 24 września 2016 r. Rajd rozpocznie się i zakończy na placu przy remizie OSP w Krzyżkowicach. Przewidywana długość trasy to ok. 30 km. W rajdzie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież. Dzieci mogą uczestniczyć w Rajdzie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Uczestników rajdu obowiązuje wcześniejsze zgłaszanie udziału (doręczenie podpisanej karty zgłoszenia uczestnika wraz z oświadczeniem osobiście w biurze Stowarzyszenia w Pstrążnej lub mailem biuro@lyskor.pl). Liczba miejsc ograniczona, zapisy do dnia 19 września 2016 r. Pierwszeństwo w uczestnictwie mają członkowie Stowarzyszenia LYSKOR, którzy zapiszą się do dnia 14 września 2016 r. po tym terminie decyduje kolejność zgłoszeń. Karta zgłoszenia, oświadczenie oraz regulamin do pobrania poniżej oraz dostępne w biurze Stowarzyszenia w Pstrążnej.

Opis trasy:

Czas przejazdu Etap Miejsce postoju Czas postoju (min)
9:30 Zbiórka uczestników plac przy remizie
OSP w Krzyżkowicach
10:00 Krzyżkowice START
10:00 – 10:55 Krzyżkowice – Pszów Bazylika, rynek 40
11:35 – 11:50 Pszów – Pszów Kalwaria Pszowska 20
12:10– 12:40 Pszów – Pstrążna Pstrążna OSP 20
13:00 – 14:10 Pstrążna – Krzyżkowice plac przy remizie
OSP w Krzyżkowicach
dowolny
14:10 plac przy remizie OSP
w Krzyżkowicach
META zakończenie
rajdu

Dokumenty do pobrania:
Regulamin rajdu –> pobierz
Karta zgłoszenia uczestnika – osoba dorosła –> pobierz
Oświadczenie uczestnika –> pobierz
Karta zgłoszenia uczestnika – osoba małoletnia –> pobierz
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego –> pobierz

Informujemy również, że podczas rajdu firma AMB z Pszowa zapewni bezpłatny serwis rowerowy (koszt ewentualnie użytych materiałów po cenie rynkowej, usługa gratis).

Rajd współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

07 wrz

by 

Zostaw odpowiedź

Created with Snap